Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Mleks" (siedziba: 07-200 Wyszków ul. Komunalna 2).


Osoby, których dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane posiadają następujące uprawnienia:

 

  1.   do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tychże danych,
  2.   do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3.   do przenoszenia danych,
  4.   do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  5.   do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 

MONITORING

Na części terenu Spółki i w niektórych jej obiektach stosowany jest system monitoringu wizyjnego

 

• monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

• podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

• zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania

• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych

• osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego